ปิด
ค้นหา
ตัวกรอง

ดีไอซี

DAITAC adhesive tapes are used in many applications in the IT devices. In particular, the model cycle for mobile devices like cellular phones and smartphones is quick and miniaturization and new features are always being demanded.
DIC provides timely products that correspond to these needs to contribute to innovation in mobile devices.

DAITAC เทปกาวที่ใช้ในงานจำนวนมากในอุปกรณ์ไอที โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงจรรูปแบบสำหรับอุปกรณ์มือถือเช่นโทรศัพท์มือถือและมาร์ทโฟนมีความรวดเร็วและ miniaturization และคุณสมบัติใหม่ที่มักจะถูกเรียกร้อง
DIC ให้ผลิตภัณฑ์ทันเวลาที่สอดคล้องกับความต้องการเหล่านี้จะนำไปสู่นวัตกรรมในโทรศัพท์มือถือ