ปิด
ค้นหา
ตัวกรอง

นิจิบัน

NICHIBAN ผู้ผลิตเทปชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น 

มีสินค้าที่จำหน่ายดังนี้

 • Tapes for Non-Heavy Duty Packaging
 • Tapes for Carton box
 • Tapes for Agricultural Use
 • Tapes for Vehicles
 • Masking tape No.222
 • Masking tape No.2311
 • Masking tape No.2312
 • Masking tape No.241
 • PVC Masking Tape No. 533 / No.533Y / No.534 / No.534Y / No.535A / No.535Y / No.532A (with separator) / No.532T (with separator) / No.533A (with separator)
 • Polyester Tape (for bordering) No.557 / No.557LE
 • Creped Paper Tape No.331 / No.3320 / No.3330 / No.334 / No.337 / No.337-T / No.337-Z (with separator)
 • Specialized Tape
 • Machinery